Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Mundurówka: Liceum Ogólnokształcące w PZS w Redzie - policyjna
Nazwa oddziału

 policyjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Chemia

Opis

KLASA POLICYJNA

Klasa policyjna jest propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą ze służbą w policji. W trakcie nauki młodzież przeszkolona będzie w zakresie:  nabycia podstawowych umiejętności policjanta, strażnika miejskiego; wiedzy z zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (merytorycznych i sprawnościowych) do służby w policji  lub dalszej edukacji np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Słupsku. Na zajęciach z edukacji policyjnej przybliżymy specyfikę pracy policjantów. Ukończenie tej klasy ułatwia również absolwentowi podjęcie pracy w innych formacjach mundurowych np. Straży Granicznej, Bezpieczeństwie Wewnętrznym.

Nauka w klasie policyjnej, to:

- udział w obozach klas mundurowych i surwiwalach,   

- zwiększenie własnej sprawności fizycznej podczas marszy kondycyjnych,

- udział w rozprawach sądowych, zajęcia z Laboratorium Kryminalistycznego,

- namacalne poznanie logistyki Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie – odział Reda,

- udział w zajęciach z wykwalifikowaną kadrą policyjną,

- nauka i doskonalenie umiejętności strzeleckich, podstawy chwytów, dźwigni, siły fizycznej i sportów walki, nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- w programie nauczania kształcenie obywatelskie, nauka dowodzenia zespołem, podstawowa wiedzę z zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego,

- uczestnictwo w przedsięwzięciach poszerzających umiejętności mundurowe: zawody sprawnościowe, udział w wydarzeniach patriotycznych i w akcjach policyjnych.