Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie - dwujęzyczny - ekonomiczny
Nazwa oddziału

 dwujęzyczny - ekonomiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym to klucz do sukcesu w świecie biznesu, turystyki i dyplomacji. Stały kontakt z zagadnieniami ekonomicznymi i związanymi z geografią w języku angielskim ułatwi wam w przyszłości rekrutację na stanowiska biznesowe, udane negocjacje oraz nawiązywanie kontaktów handlowych i turystycznych.