Wejherowo
Szkoła branżowa
Budowlanych: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 - Magazynier – logistyk
Nazwa oddziału

 Magazynier – logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Dodatkowe wymagania

 Praktyczna nauka zawodu - wyrażenie zgody przez pracodawcę na przyjęcie ucznia na praktyczną naukę zawodu.

Opis

To zawód dający możliwość zatrudnienia w miejscach pracy, gdzie występuje konieczność magazynowania towarów. Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie miał możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia i zdobycia drugiej kwalifikacji – organizacja transportu co umożliwia zdobycie tytułu technika logistyka oraz możliwość przystąpienia do matury.