Wejherowo
Szkoła branżowa
Budowlanych: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 - Sprzedawca
Nazwa oddziału

 Sprzedawca

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Dodatkowe wymagania

 Praktyczna nauka zawodu - wyrażenie zgody przez pracodawcę na przyjęcie ucznia na praktyczną naukę zawodu.

Opis

To zawód przygotowujący do podjęcia pracy w różnych firmach handlowych. Absolwent uzyska profesjonalną wiedzę z zakresu obsługi klienta oraz technik sprzedaży. Ukończony kierunek daje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych.