Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Budowlanych: IV Liceum Ogólnokształcące - Klasa sportowa z edukacją pożarniczą
Nazwa oddziału

 Klasa sportowa z edukacją pożarniczą

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

 Chemia

Dodatkowe wymagania

 Test sprawnościowy - I termin testów 14 czerwca 2021 r godz. 15.00, II termin testów 8 lipca 2021 godz. 10.00. Test jest obowiązkowy ale nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.

Opis

To kierunek dla zainteresowanych pracą w Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej lub w innych służbach mundurowych. Absolwent otrzyma świadectwo maturalne, będzie przygotowany pod względem sprawnościowym do podjęcia nauki na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, szkołach pożarniczych oraz innych uczelniach służb mundurowych. Patronat nad klasą sprawuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.