Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik programista
Nazwa oddziału

 Technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

To zawód, który pozwala nabyć umiejętności kodowania w najbardziej poszukiwanych na rynku językach (Java, C++ i innych). Uzyskanie kwalifikacji programisty gwarantuje absolwentowi podjęcie dobrze wynagradzanej pracy w firmach tworzących różnego rodzaju oprogramowania – bazy danych, programy graficzne, antywirusowe, gry elektroniczne i pozostałe.