Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

To zawód dla zainteresowanych informatyką i szeroko pojętą technologią informacyjną. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska atrakcyjny na rynku pracy zawód. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli nabyć umiejętności w zakresie zabezpieczenia danych przedsiębiorstwa przed atakami hakerskimi i innymi nadużyciami oraz świadczenia usług informatycznych w ramach własnej działalności.