Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik technologii żywności – cukiernik
Nazwa oddziału

 Technik technologii żywności – cukiernik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

Opis

To zawód dla zainteresowanych pracą w usługach w branży cukierniczej. Podczas nauki absolwent nabędzie umiejętności przygotowywania produktów cukierniczych od surowców do gotowego produktu, posługiwania się maszynami, narzędziami i urządzeniami w zawodzie cukiernika. Ukończony profil umożliwia nabycie kompetencji w zakresie samodzielnego tworzenia dekoracji cukierniczych na mistrzowskim poziomie. Absolwent może zostać zatrudniony w cukierniach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.