Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

To zawód dla zainteresowanych pracą w usługach branży gastronomicznej. Podczas nauki absolwent zdobędzie umiejętności planowania żywienia, sporządzania potraw zgodnie  z zasadami racjonalnego żywienia, organizowania, rozliczania i sprzedawania produkcji gastronomicznej. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli zostać indywidualnym trenerem dietetycznym określającym zasady prawidłowego żywienia klientów w zależności od ich preferencji. Szkoła jest członkiem Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego Branży Gastronomicznej „Polscy Liderzy Gastronomii”.