Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

To ciekawy i perspektywiczny  zawód dający przygotowanie do podjęcia pracy w dziale kadrowo-płacowym, marketingu i zarządzania, analizy ekonomicznej. Profil specjalisty do spraw kadr i płac ułatwi również podjęcie własnej działalności gospodarczej jak i również kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwent tej specjalności może wykonywać również różnorodne prace biurowe m. in. w firmach i urzędach.