Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

To zawód związany z tworzeniem na rynku krajowym i zagranicznym przepływu towarów i informacji. Profil eurologistyki pozwoli absolwentowi nabyć umiejętności z zakresu organizowania procesów logistycznych na obszarze całej Europy, z naciskiem na państwa będące naszymi głównymi partnerami handlowymi. Po ukończeniu szkoły absolwent będzie mógł pracować w każdym zakładzie produkcyjnym, handlowym i usługowym posiadającym działy obsługi kontrahentów krajowych i zagranicznych.