Wejherowo
Szkoła branżowa
Samochodówka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - Ślusarz - mechanik konstrukcji
Nazwa oddziału

 Ślusarz - mechanik konstrukcji

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Fizyka

Opis

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się obróbką skrawaniem oraz pracami związanymi z nitowaniem, spawaniem i tworzeniem specjalistycznych pojazdów oraz konstrukcji metalowych. Szkoła umożliwia odbycie dobrze płatnej praktyki w renomowanej firmie ZOELLER TECH.

Firma patronacka Zoeller Tech z Rekowa Górnego przyjmie na zajęcia praktyczne 16 uczniów. Zgłoś się na nie – nie czekaj! Firma proponuje:

 • atrakcyjne wynagrodzenie za praktyki z motywacyjnym systemem premiowym;
 • możliwość uzyskania europejskiego prestiżowego certyfikatu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, potwierdzającego wysokie kwalifikacje absolwenta w niemieckim zawodzie mechanik konstrukcji;
 • możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych oraz uprawnień na operatora suwnic;
 • doświadczenie w pracy ze specjalistami i z wysokiej jakości sprzętem, rozwijanie umiejętności technicznych oraz dostęp do nowoczesnych technologii;
 • dla najlepszych absolwentów, możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu okresu praktyk.

W ramach zajęć praktycznych u wybranego pracodawcy zdobędziesz:

 • praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania, naprawy i konserwacji elementów maszyn, wyrobów metalowych, urządzeń i narzędzi,
 • umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących usługi ślusarskiej,
 • przygotowanie do pracy w małych i dużych zespołach oraz do prowadzenia własnej praktyki,
 • rozległą wiedzę i umiejętności zawodowe, które umożliwią Ci znalezienie zatrudnienie w kraju i za granicą,
 • umiejętności potrzebne do zatrudnienia w zakładach produkcyjnych wielu branż, m.in. w budownictwie, usługach, a także do wykonywania wielu zawodów pokrewnych.

W klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu, zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz przebywał u pracodawcy.

Możesz zdobyć uprawnienia spawalnicze, oraz odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych.

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – ślusarz – jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.