Wejherowo
Technikum
Samochodówka: Technikum nr 3 - Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Nazwa oddziału

 Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

W trakcie pięcioletniej nauki w technikum zdobędziesz wykształcenie przygotowujące cię do zdania egzaminu maturalnego oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem zawodowym.

Dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym będziesz:

  • przygotowany do egzaminu przeprowadzanego przez OKE i zdobędziesz dyplom technika,
  • twoje obowiązki dotyczyć będą wielu zagadnień z zakresu elektrotechniki,  termodynamiki technicznej, automatyki, hydrauliki, pneumatyki, materiałoznawstwa, łączenia różnych materiałów odpowiednimi metodami, stosowania i eksploatacji  czynników chłodniczych, pomiarów tworzenia i odczytywania rysunków technicznych, projektowania prostych obiektów technicznych oraz sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych,
  • jako absolwent kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji będziesz mógł podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, technicznej, lub prowadzić własną działalność, a także pracować w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
  • będziesz wykonywał swoje obowiązki przy użyciu specjalistycznych narzędzi oraz komputera,
  • w naszej szkole będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
  • możesz zdobyć także uprawnienia spawalnicze, uczęszczając na kursy organizowane przez szkołę.

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – technika chłodnictwa i klimatyzacji – jest zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz pozytywne ukończenie szkoły ponadpodstawowej. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.


Czytaj więcej na stronie: http://www.szkolasamochodowkawejherowo.pl/technik-chlodnictwa-i-klimatyzacji/