Wejherowo
Technikum
Samochodówka: Technikum nr 3 - Technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

W trakcie pięcioletniej nauki w technikum zdobędziesz wykształcenie przygotowujące cię do zdania egzaminu maturalnego oraz kwalifikacje, potwierdzone egzaminem zawodowym.

Dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym będziesz:

  • przygotowany do egzaminu przeprowadzanego przez OKE i zdobędziesz dyplom technika,
  • będziesz wykonywać swoje obowiązki przy użyciu specjalistycznych narzędzi oraz komputera,
  • wraz z nauczycielami - pasjonatami samochodów, będziesz mógł budować "nietypowe" samochody i motocykle,
  • będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
  • zdobędziesz umiejętności i kwalifikacje, dzięki którym będziesz mógł podjąć prace w wielu wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych i salonach, 
  • możesz zdobyć także uprawnienia spawalnicze, uczęszczając na kursy organizowane przez szkołę.

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – technika pojazdów samochodowych – jest zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz pozytywne ukończenie szkoły ponadpodstawowej. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Czytaj więcej na stronie: http://www.szkolasamochodowkawejherowo.pl/technik-pojazdow-samochodowych/