Wejherowo
Technikum
Samochodówka: Technikum nr 3 - Technik spawalnictwa
Nazwa oddziału

 Technik spawalnictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

W trakcie pięcioletniej nauki w technikum zdobędziesz wykształcenie przygotowujące cię do zdania egzaminu maturalnego oraz kwalifikacje, potwierdzone egzaminem zawodowym. Dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym będziesz:

  • przygotowany do egzaminu przeprowadzanego przez OKE i zdobędziesz dyplom technika, 
  • zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji, nauczysz się wykonywać swoje obowiązki przy użyciu specjalistycznych urządzeń, w tym komputera i programów komputerowych,
  • będziesz mógł zdobyć uprawnienia spawalnicze,
  • będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
  • zdobędziesz przygotowanie do pracy w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, zakładach usługowo-naprawczych, a także będziesz mógł kontynuować naukę na uczelniach wyższych, kierunkach technicznych, ekonomicznych, uczelniach kształcących służby mundurowe.

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – technika spawalnictwa – jest zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz pozytywne ukończenie szkoły ponadpodstawowej. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Czytaj więcej na stronie: http://www.szkolasamochodowkawejherowo.pl/technik-spawalnictwa/