Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące - Klasa matematyczno-geograficzna
Nazwa oddziału

 Klasa matematyczno-geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Geografia

Opis

Matematyka nie tylko wspomaga umiejętność logicznego myślenia, jest także narzędziem, które pozwala zrozumieć rządzące światem mechanizmy i dostrzec związki między nimi. Zgłębianie tajników królowej nauk rozwija zdolność stawiania hipotez i ich dowodzenia, kształci sprawność tworzenia modeli matematycznych.

Jeśli wybierzesz geografię, pogłębisz swoją wiedzę o świecie i mechanizmach rządzących gospodarką, a ekonomia już nie będzie dla Ciebie tylko słowem z audycji i publikacji.