Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące - Klasa matematyczno-informatyczna
Nazwa oddziału

 Klasa matematyczno-informatyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Informatyka

Opis

To propozycja dla przyszłych inżynierów, architektów, informatyków i ekonomistów. Wybór tego profilu kształcenia to zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z matematyki i informatyki oraz doskonalenie sztuki logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.

Uczniowie zdobywają umiejętności kreowania wirtualnej rzeczywistości, wykorzystania informatycznych narzędzi użytkowych oraz tworzenia aplikacji internetowych.