Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące - Klasa lingwistyczna - dwujęzyczna
Nazwa oddziału

 Klasa lingwistyczna - dwujęzyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język niemiecki

 Język angielski

 Język polski

 Historia

Dodatkowe wymagania

 Test predyspozycji językowych

Opis

W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności swobodnej komunikacji w języku niemieckim i angielskim oraz uzyskują certyfikaty językowe, potwierdzające biegłe posługiwanie się nauczanymi w zakresie rozszerzonym językami. Absolwenci tego kierunku mają szanse na kontynuację nauki na zagranicznych uczelniach i znalezienie atrakcyjnej pracy.

Program "euroklasy" obejmuje zajęcia z kreatywnego pisania w języku niemieckim oraz nauczanie czterech przedmiotów dwujęzycznie – historii, fizyki, wychowania fizycznego i geografii. Dodatkowym atutem tej klasy jest możliwość uzyskania refundacji stypendialnej, której zasady przyznawania określa odrębny regulamin