Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące - Klasa biologiczno-sportowa
Nazwa oddziału

 Klasa biologiczno-sportowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

 Chemia

 Wychowanie fizyczne

Dodatkowe wymagania

 Test sprawnościowy

Opis

W tej klasie poszerzysz wiedzę o człowieku i świecie przyrody oraz będziesz mieć możliwość aktywnie uprawiać sport. Tu nauczysz się biologii w typowo akademickim stylu i zrozumiesz, jak atomy łączą się w związki i do czego może to doprowadzić. Poznasz metody analizy przebiegu procesów technologicznych, które są nieodzowne do zapobiegania otrzymywania produktów niezgodnych z obowiązującymi normami.

Nauka w tej klasie przygotuje Cię do wielu atrakcyjnych i pożądanych w XXI wieku kierunków studiów przyrodniczych, medycznych, kosmetologicznych, służb publicznych i związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczną.