Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik spedytor
Nazwa oddziału

 Technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

To atrakcyjny zawód dający duże możliwości zatrudnienia w jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów gospodarki narodowej jakim jest transport. Profilu transport intermodalny pozwoli absolwentowi nabyć umiejętności z zakresu organizacji transportu ładunku z wykorzystaniem różnych środków transportu, z naciskiem na dynamicznie rozwijający się transport kontenerowy. Po ukończeniu szkoły absolwent będzie mógł podjąć pracę u operatorów spedycyjnych organizujących kompleksowe usługi przewozów lądowo- morskich i lądowo- powietrznych.