Wejherowo
Technikum
Elektryk: Technikum nr 1 - Technik Energetyk
Nazwa oddziału

 Technik Energetyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik ENERGETYK

Zawód dla osób, które pragną być  specjalistami w zakresie pozyskiwania
i wykorzystywania różnorodnych rodzajów energii. Nasi uczniowie uczą się dobierania, instalowania, obsługi urządzeń i systemów służących do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych  i niekonwencjonalnych, takich jak elektrownie wiatrowe, słoneczne i inne.  Podczas zajęć prowadzonych
w specjalistycznych pracowniach lokalizują i usuwają usterki w układach automatyki energetycznej, dobierają aparaturę kontrolno-pomiarową i metody pomiaru przy badaniu aparatów i urządzeń elektrycznych.