Wejherowo
Technikum
Technikum w PZS w Redzie
Zespół szkół
Adres
Łąkowa 38, 84-240 Reda
Telefon
889 838 034, 586787838
Fax
586787080
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Nowicka-Klimowicz
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Nowoczesna szkoła PZS REDA
 • Technikum mundurowe - technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik geodeta
 • Udział uczniów technikum eksploatacji portów i terminali w wycieczce do portu morskiego
 • Wydarzenia medialne - udział w nagraniach programu MAM TALENT
 • Pracownia poligraficznych procesów przygotowawczych
 • Pracownia realizacji nagrań
 • Pracownia eksploatacji portów i terminali
 • Erasmus +
 • Erasmus +
 • Pracownia przygotowana dla klasy technikum fotografii i multimediów
 • Pracownia techniczno-plastyczna w reklamie i grafice
 • Zajęcia rozwijające kondycję fizyczną
 • Zajęcia wojskowe
Opis

Powiatowy Zespół  Szkół w Redzie kształci w sposób nowoczesny i praktyczny. Pracownie zawodowe wyposażone są projektory multimedialne, tablice interaktywne oraz wysokiej klasy komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem do kształcenia. Szkoła zapewnia ciekawe zawody w technikum mundurowym, geodezji i branż kreatywnych.  Wszystkie kierunki realizują innowacyjne programy nauczania, wykorzystując fundusze unijne, aby organizować bezpłatne wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus + . Szkoła umożliwia uzyskiwanie certyfikatów i uprawnień honorowanych w kraju i zagranica, pozwala pogłębić swoje zainteresowania i pasje. Wybrane zajęcia edukacyjne z przedmiotów zawodowych są prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin, praktyków z rynku pracy. Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach, najwybitniejsi otrzymują stypendium Starosty Wejherowskiego oraz Prezesa Rady Ministrów. Szkoła podpisała wiele porozumień o współpracy z pracodawcami, instytucjami i uczelniami wyższymi. Umożliwia to uczniom udział w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowych w laboratoriach uczelni wyższych oraz poznać nowoczesne rozwiązania w przedsiębiorstwach. Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym naszego regionu. Absolwenci Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, wykazujący się cennymi umiejętnościami i rozległą wiedzą techniczną, z sukcesem konkurują na globalnym rynku pracy, są chętni zatrudniani przez międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak i polskich pracodawców w rozmaitych sektorach gospodarki.  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty edukacyjnej 2023/2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie.

Oferta PZS REDA

Oferta
w przygotowaniu
Koła zainteresowań
m.in.: europejskie, fotograficzno-reklamowe, filmowe, „Caritas”, PCK, SKS (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka), zajęcia z samoobrony, zajęcia na strzelnicy, logistyczno-transportowe
Kontakty zagraniczne

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie uczestniczy w Programie Erasmus +, który ma na celu zwiększenie możliwości współpracy i mobilności krajów partnerskich przede wszystkim w dziedzinie młodzieży. Uczestnicy projektów mają  możliwość bezpłatnego wyjazdu  do krajów Unii Europejskiej w celu rozwoju postaw, wiedzy i umiejętności, ale także poznanie języka, kultury, obyczajów oraz otwartości na świat.


Osoby uczestniczące w programie mogą:

 • uczyć się za granicą;
 • odbywać zagraniczne staże lub praktyki;
 • angażować się w wolontariat;
 • uczestniczyć w kursach lub specjalistycznych szkoleniach.
Dojazd
 • dogodny dojazd transportem kolejowym stacja REDA (Szybka Kolej Miejska Trójmiasto, PolREGIO)
 • rozbudowana sieć połączeń transportu drogowego (ZKM Gdynia, MZK Wejherowo, PKS, prywatni przewoźnicy) 
 • miejsca postojowe na terenie szkolnym i przyszkolnym
Drzwi otwarte

Drzwi otwarte w budynku szkoły

 • 18.03.2023 
 • 22.05.2023


W programie:

 • spacer po szkole,
 • działalność samorządu szkolnego,
 • rozmowa z doradcą zawodowym,
 • pomoc kandydatom w procesie rekrutacji.


Śledź nas w mediach społecznościowych, by być na bieżąco!

Facebook PZS REDA

Instagram PZS REDA

Osiągnięcia
Szkoła proponuje kandydatom szerokie możliwości kontynuowania nauki w kierunkach, które zapewnią im pełny rozwój, satysfakcję oraz pozwolą osiągnąć sukces w życiu zawodowym. Szczycimy się wysoką liczbą punktów uzyskiwanych z egzaminów zawodowych i maturalnych, zajmujemy czołową pozycję w rankingu najlepszych wejherowskich placówek przeprowadzonym przez „Perspektywy”. Szkoła została wyróżniona certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych i otrzymała certyfikat "Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy". Zostaliśmy laureatami ogólnopolskich konkursów: Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości, czy też Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły. Zakres realizowanych w szkole projektów edukacyjnych i zawodowych ma nie tylko charakter krajowy, ale także ogólnoeuropejski. Liczba projektów z instytucjami i pracodawcami dynamicznie wzrasta.

Nasi absolwenci łatwą znajdują oferty na pomorskim rynku pracy, który poszukuje pracowników średniego szczebla technicznego z dobrym przygotowaniem do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki narodowej.

Nasze osiągnięcia:

 • Wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (wyższe od wyników ogólnopolskich),
 • Bardzo dobra zdawalność egzaminu maturalnego, należymy do czołówki najlepszych techników w powiecie,
 • Wysokie lokaty i wyróżnienia w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych,
 • Uczniowie są laureatami i finalistami konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie znalazło się wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu PERSPEKTYWY 2022, PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2022” oraz SREBRNEJ SZKOŁY 2023".


DOKONAJ TRAFNEGO WYBORU

PRESTIŻ ZAWÓD SUKCES ROZWÓJ

Pliki do pobrania
Interaktywny folder - PZS REDA
Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego (klasa Technik eksploatacji portów i terminali OPW oraz Technik lotniskowych służ operacyjnych OPW)
Zgoda rodzica na udział w próbie sprawności fizycznej do Oddziału Przygotowania Wojskowego (klasa Technik eksploatacji portów i terminali OPW oraz Technik lotniskowych służ operacyjnych OPW)
Test sprawności fizycznej