Placówka
Placówka nr 317 Klub Dziecięcy Kangurek (Klub dziecięcy) - 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy
Nazwa oddziału

 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy

Wolne miejsca

 brak