Placówka
Placówka nr 118 Żłobek KUM-KUM 2 (Żłobek) - 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy
Nazwa oddziału

 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy

Liczba miejsc

 15