Placówka
Mini Żłobek - Oddział Żłobka nr 9 UWAGA! BRAK NABORU - MODERNIZACJA PLACÓWKI - 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy
Nazwa oddziału

 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy

Wolne miejsca

 brak

Opis

Misiowa Dolina