Placówka
Żłobek nr 9 - 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy
Nazwa oddziału

 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy

Liczba miejsc

 36

Opis

Kubusiowy Ra j - 18 dzieci Przyjaciele Puchatka -18 dzieci