Placówka
Placówka nr 304 Wcześniaczek (Dzienny opiekun)
Adres
Zielone Zacisze 3/U3, 03-294 Warszawa
Telefon
518540858
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jana Kobylińska
Zdjęcia
  • informacje
  • sala zabaw
  • zabawa sensoryczna
  • sensoplastyka
  • sala zabaw
Opis

PODSTAWY PRAWNE

 

–             ustawa z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r poz. 75, 952, 1901, 2270 i dalej jako "ustawa");

–             rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2014r  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jaki musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014r poz. 925);

–             uchwała nr XXII/607/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2019r w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie placówek prowadzonych przez m.st. Warszawy i u dziennego opiekuna;

-  uchwałą nr XXII/607/2019 z 28 listopada 2019;

–             zarządzenie nr 582/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy w latach 2022-2025 pod nazwą: "Organizacja opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dla dzieci do lat 3, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy";

–             zasady dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.

 

WARUNKI I ZAKRES MERYTORYCZNY

 

Ilość miejsc, opis placówki

 

Aktualna ilość miejsc do zaoferowania to 15, w 3 grupach wiekowych 12-36 miesięcy.

 

Placówka ma charakter opieki dziennej I zapewnia domową atmosferę, umożliwiając indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka z dużą uwagą, poświęconą obserwacjom prawidłowości rozwoju psycho-motorycznego i codziennej, dopasowanej do wieku, edukacji.

 

Placówka jest czynna w godzinach 7:00-17:00.

 

Placówka znajduje w dzielnicy Targówek, ul. Zielone Zacisze 3, lok. U3 (3 furtka, pierwsza od kanału), 03-294 Warszawa.

Lokal jest dostępny dla wózków (posiada podjazd i windę, szczegóły – w podrozdziale “Dostępność”).

 

Placówka mieści się na dużym bezpiecznym osiedlu. Sąsiedztwo ulic: Kondratowicza, Św. Wincentego oraz Gilarskiej sprawiają, że dojazd do żłobka jest dogodny i szybki, praktycznie, z każdej strony dzielnicy. Jednocześnie, lokalizacja wewnątrz osiedla stwarza warunki higienicznego, ekologicznego (dużo zieleni, kanał Bródnowski), komfortowego, nowoczesnego oraz bezpiecznego odpoczynku i rozwoju poprzez zabawę.

 

Lokalizacja stwarza nieograniczone, unikatowe możliwości bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu, edukacji, aktywności fizycznej. Z jednej strony – kanał Bródnowski, duża ilość zieleni, z możliwością (bezpiecznych) spacerków, karmienia kaczek, obserwacji przyrodniczych, z drugiej – Folwark, gdzie można obserwować zwierzęta domowe (owce, osiołki, konie, kozy). W celu przedostania się w wymieniony teren trzeba przejść (lub przejechać z wózkiem) od ok. 7 do ok. 50 metrów chodnikiem w prawo lub w lewo, nie przekraczając ulicy. Brak jest ruchliwych ulic w bezpośredniej bliskości, jedynie “ślepa” uliczka osiedlowa, której też nie ma potrzeby przekraczać.

 

 

Placówka składa się z:

trzech sal dla dzieci, szatni (7,6m2), łazienki dla dzieci (4,3m2), łazienki dla personelu/pomieszczenia gospodarczego (1,1 m2), garderoby dla personelu/przedsionka (1,97m2), pomieszczenia do rozdzielania cateringu/aneksu kuchennego/pomieszczenia gospodarczego (4,13m2), dużego zabezpieczonego balkonu. 

 

Nie brakuje tu certyfikowanych zabawek, mebli, leżaczków, pokrycia powierzchni I zabezpieczeń, materiałów edukacyjnych.

 

Dodatkowo, placówkę wyposażono w urządzenia specjalistyczne I materiały do zabawy sensorycznej oraz. Placówka jest wypełniona naturalnym światłem dziennym, jest bardzo jasna. Jest przyjazna dla zdrowia, zorganizowana w sposób ekologiczny, z zachowaniem należytej czystości I dezynfekcji powietrza (ozonowanie) i powierzchni (płyny), odpowiedniej jakości powietrza (uzdatnianie).

 

Zarówno dobór kadry wychowawczej jak i wyposażenie ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci, nastawiony na wspieranie ich indywidualnych predyspozycji i niwelowanie zagrożeń nieprawidłowości rozwojowych i zaburzeń psychicznych.

 

Wyposażenie ma charakter „mobilny” i możliwość dodawania potrzebnych lub usuwania zbędnych przedmiotów, w zależności od ilości dzieci, rodzaju aktualnie prowadzonych zajęć, potrzeb indywidualnych.

 

Plac zabaw jest zlokalizowany w sąsiedniej zamykanej furtce w paru metrach od placówki, jest też osiedlowy zadbany ogródek i ogrodzone mini-boisko ze sztuczną trawą.

 

Kadra

Kwalifikacje i doświadczenie personelu: 2 opiekunki, pomoc opiekuna, dyrektor, zapewniają dbałość o harmonijny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci. Ilość pracowników ponad wymagania przepisów umożliwia indywidualne podejście do wszystkich podopiecznych i stosowanie programu adaptacyjnego w celu jak najszybszego przystosowania dziecka do przebywania w grupie.

 

 

Cele i zakres działań

Głównym celem działań jest sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, od poniedziałku do piątku w wymiarze 10 godz. dziennie, umożliwiając aktywizację zawodową rodzicom i opiekunom oraz stworzenie przyjaznych warunków życia i rozwoju rodziny, w tym przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.

 

Punkt ma na celu stworzenie podopiecznym warunków bytowych, zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki (pielęgnacyjnej i edukacyjnej) oraz dbanie o ich prawidłowy rozwój psychoruchowy. Placówka będzie kształtować u dzieci umiejętność życia w grupie i wspierać prawidłowy rozwój w aspekcie społeczno-emocjonalnym ze szczególną uwagą zwróconą na indywidualne potrzeby i psychiczny komfort każdego dziecka.

 

Dodatkowo, prowadzone są programy rozwojowe w ramach integracji sensorycznej i językowe: język polski, angielski, które przyczyniają się do przyszłych kompetencji językowych dziecka, pobudzają ciekawość w stosunku do przyszłej nauki języków.

 

Ramowy rozkład dnia, żywienie

Żywienie dzieci odbywa się na zasadzie cateringu, w drodze podpisania umowy z wybraną firmą. Opłata za żywienie wynosi 15 zł dziennie.

 

Ramowy rozkład dnia:

7:00 – 8:15 przywitanie dzieci, indywidualne kontakty z rodzicami, zabawa dzieci w kącikach zainteresowań

8:15 - 8.30 przygotowanie do śniadania

8.30 – 9:00 śniadanie

9:00 – 9:30 czynności pielęgnacyjne po posiłku

 9:30 – 10:15 zajęcia dydaktyczne na przemian w ciągu tygodnia: j. angielski, gordonki, zabawa sensoryczna, j.polski, sensoplastyka, rytmika

10:15-10:30 przygotowanie do II śniadania

10.30 - 11.00 II śniadanie

11.00- 11.30 higiena po II śniadaniu i/lub przygotowywanie się do spaceru

11.30 – 12:10 zabawy w „letnim ogrodzie” (taras/duży balkon) lub w sali zabaw, jeżeli pogoda pozwala – spacer, zabawy na świeżym powietrzu

12.10 - 12.20 przygotowanie do posiłku, czynności pielęgnacyjne

12.20 – 13.00 obiad - I danie

13.00 - 14.00 higiena po obiedzie, poobiednia drzemka, zajęcia wyciszające

14.00- 14.10 przygotowanie do obiadu

14.10– 14.40 obiad- II danie

14.40 – 14.50 higiena po posiłku

14.50 - 15.30 czytanie bajek, teatrzyki, zajęcia kreatywne

15.30 - 15.45 przygotowanie do posiłku, podwieczorek

15.45 - 16.15 swobodna zabawa w Sali zabaw

16.15 – 16.30 II podwieczorek

16.30- 17.00 odbieranie Dzieci, indywidualny kontakt z Rodzicami

 

 

DOSTĘPNOŚĆ

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, placówka zapewnia w obszarze dostępności architektonicznej: wolne od barier przestrzenie komunikacyjne budynku I lokalu, w którym realizowane jest zadanie publiczne,  instalacje urządzeń w budynku, umożliwiające dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne z wyłączeniem pomieszczeń technicznych (winda, podjazd), informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku. 

 

W obszarze dostępności cyfrowej: strona Żłobek Wcześniaczek na Przedszkolowo.pl I Facebook.

 

W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej: poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online.

 

DANE OSOBOWE

Realizując zadanie, placówka stosuje przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869).

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, placówka prowadzi odpowiednią politykę zgodności z zasadami ekologicznego prowadzenia żłobka i ekologicznej edukacji.

 

 

Grupy wiekowe
Dodatkowe zajęcia
sensoplastyka, j. angielski
Godziny pracy
pn.-pt. 7:30 - 17:00
Placówka dotowana
Tak
Wolne miejsca
15
Organ prowadzący
Sensorica
Drzwi otwarte
placówka jest dostępna do obejrzenia po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Historia
placówka funkcjonuje od 2008 r.
Opis udogodnień
Łatwy dojazd z każdej strony Targówka, podjazd, winda, parking, lokalizacja na parterze, oddzielne wejście, duży balkon, plac zabaw, ogródek na terenie zamkniętego osiedla, boisko ze sztuczną trawą, bliskość kanału, zielony teren, bliskość Folwarku.
Kierownik - telefon
518540858
Kierownik - email
zlobekzielonezacisze@gmail.com
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Adres email IODO
zlobekzielonezacisze@gmail.com
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Ogródek

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Taras do werandowania

 Winda

Pliki do pobrania
statut i regulamin placówki