Żłobek
Placówka nr 233 Mamy Czas UWAGA! UMOWA TYLKO DO 31.08.2022 r.
Adres
Bohdanowicza 19/2 Warszawa
Opis

W placówce pracuje 2 opiekunów dziennych: jeden z nich ma pod opieką 7 dzieci, drugi 8 dzieci. Każdy z opiekunów ma do pomocy jedną panią.


Kameralny klub dziecięcy przeznaczony dla 15 dzieci. 

Zasady placówki opiekuna dziennego "MamyCzas”

I. Staramy się, by każde dziecko miało możliwość osiągnięcia sukcesu w prostych grach i zabawach- w ten sposób wspieramy jego poczucie wartości, bycia kimś ważnym.

II. Wdrażamy maluchy do samodzielności- pomagamy ile trzeba, ale nie wykonujemy czynności za dziecko.

III. Zwracamy uwagę na komunikację i mowę dzieci. Rozwijamy słownictwo, nie tylko przez codzienne czytanie bajek, ale też poprzez ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy artykulacyjne, rozwijanie funkcji przydatnych w mówieniu.

IV. Dajemy dziecku czas na rozwiązanie problemu, nie karcimy, nie oceniamy, nie rozkazujemy „przeproś”, ale namawiamy, by dziecko przemyślało sprawę i samo podjęło naprawienie błędu czy rozwiązanie konfliktowej sytuacji,

V. Chwalimy za pracę ale przede wszystkim zachęcamy do działania, mamy na uwadze zainteresowania dziecka; nie zmuszamy do robienia rzeczy dla dziecka nieciekawych- zastępujemy je innymi pracami,

VI. Nie porównujemy dzieci- każde jest dla nas otwartą książką, w której możemy znaleźć wiele interesujących rzeczy, każde ma nam coś ciekawego do pokazania.

VII. Najważniejszym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecku, dajemy wsparcie emocjonalne i dbamy, by czuło się ważną osobą w grupie.

Grupy wiekowe
Dodatkowe zajęcia

Język angielski- prowadzony 2 razy w tygodniu.

Rytmika- 1 raz w tygodniu.

Logorytmika- 1 raz w tygodniu.

Zajęcia sensoryczno-plastyczne-2 razy w miesiącu.

Godziny pracy
7.30-17.30
Placówka dotowana
Tak
Kierownik - telefon
504444960
Kierownik - email
beata.urbanska@mamyczas.waw.pl
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
12.00-17.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Wózkarnia