Wałcz
Szkoła Ponadgimnazjalna
Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

Adres
ul.Południowa 10a, 78-600 Wałcz
Telefon
067 258 30 59
Fax
067 258 30 59
E-mail
sekretariat@rcku.pl
Strona www
http://rcku.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
W skład Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu wchodzą trzy typy szkół: - Technikum Zawodowe nr 3 - 5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej, - II Liceum Ogólnokształcące im, ks. prof. Józefa Tischnera - 4 letnie na podbudowie szkoły podstawowej, - Szkoła Policealna - 2 letnia na podbudowie liceum lub technikum. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Wałecki, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Szczecinie.