Wałcz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Profesora Wiktora Zina - I M
Nazwa oddziału

 I M

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

MURARZ-TYNKARZ - wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe. Muruje z cegły, pustaków, bloczków i innych materiałów 
budowlanych konstrukcje budowla oraz wykonuje ich remonty i rozbiórkę. Wykonuje tynki oraz ich naprawy i konserwacje.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych.

Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną.

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM
Uczniem w zawodzie murarz – tynkarz może zostać każdy, kto:
• nie ukończył 18-go roku życia,
• zgłosi się do szkoły w celu przydzielenia do zakładu pracy,
• posiada dobry stan zdrowia,
• nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
• chce pracować w firmach remontowo-budowlanych.