Wałcz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Profesora Wiktora Zina - I EM
Nazwa oddziału

 I EM

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

ELEKTROMECHANIK – montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń 
elektrycznych po montażu i konserwacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach:
• produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, 
• sprzęt gospodarstwa domowego, 
• urządzenia sterowania ruchem kolejowym, 
• urządzenia chłodnicze lub dźwigowe, 
• urządzenia elektryczne taboru kolejowego.

Możesz prowadzić własną firmę.

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM
Uczniem w zawodzie elektromechanik może zostać każdy, kto:
• nie ukończył 18-go roku życia,
• zgłosi się do szkoły w celu przydzielenia do zakładu pracy,
• posiada dobry stan zdrowia,
• nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
• chce pracować w zawodzie.