Wałcz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Profesora Wiktora Zina - I E
Nazwa oddziału

 I E

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

ELEKTRYK – wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny 
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Pracę znajdziesz w zakładach: 
• wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), 
• eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), 
• produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze), 
• budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).

Możesz prowadzić własną firmę.

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM
Uczniem w zawodzie elektryk może zostać każdy, kto:
• nie ukończył 18-go roku życia,
• zgłosi się do szkoły w celu przydzielenia do zakładu pracy,
• posiada dobry stan zdrowia,
• nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
• chce pracować w zawodzie elektryk.