Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 im. Profesora Wiktora Zina - I LGW
Nazwa oddziału

 I LGW

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

TECHNIK LOGISTYK - KLASA WOJSKOWA


Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich 

uczestników tej wymiany. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu ekonomi i zasad zarządzania firmą, a także powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać 

zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją.

Po pierwszej klasie uczniowie wybierają drugi przedmiot rozszerzony (geografia lub język obcy).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

• zarządzania zapasami;

• organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

• zarządzania gospodarką odpadami;

• planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi :

• podjęcie dalszego kształcenia np. logistyka i transport,

• podjęcie pracy w przedsiębiorstwach:

o przemysłowych, 

o handlowych,

o dystrybucyjnych,

o transportowo-spedycyjnych,

o komunikacji miejskiej,

o dystrybucji towarów

• założenie własnej działalności gospodarczej.


KLASA WOJSKOWA

Nauka w technikum o profilu wojskowym to oferta skierowana do osób marzących o służbie w Wojsku Polskim, szczególnie w Obronie Terytorialnej Kraju lub zainteresowanych tematem wojskowości i innych służbach mundurowych.

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

przedmiotów ogólnokształcących, przygotowujących do egzaminu maturalnego,

przedmioty z zakresu kształcenia wojskowego, które pozwalają opanować umiejętności taktyczne, strzeleckie oraz musztrę, które są wymagane od każdego żołnierza,

oraz

ma możliwość zapoznania się z nowoczesnym sprzętem wojskowym.


Zajęcia wojskowe i poligonowe organizowane są w szkole, w terenie (marsze kondycyjne, bytowanie w trudnym terenie, survivale) i w obiektach Jednostki Wojskowej w Wałczu. Na zakończenie pierwszej i drugiej klasy uczniowie biorą udział w obozach szkoleniowych (poligonach). 

W zajęciach uczniowie uczestniczą w umundurowaniu wojskowym. 

Patronat nad klasą wojskową sprawuje Akademia Sztuki Wojennej, a szkoła ściśle współpracuje z 100 Batalionem Łączności w Wałczu. 

Kandydaci do klasy pierwszej powinni posiadać: 

odpowiedni stan zdrowia pozwalający uczestniczyć we wszystkich formach zajęć edukacyjnych w tym sportowych, specjalistycznych i terenowych; 

zainteresowanie związane z profilem kształcenia; 

umiejętność podporządkowania się dyscyplinie i sumiennego wypełniania obowiązków szkolnych.