Wałcz
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Profesora Wiktora Zina - I WF
Nazwa oddziału

 I WF

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wychowanie fizyczne
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis


KLASA SPORTOWA

Nauka w liceum ogólnokształcącym w klasie sportowej o profilu piłka nożna to oferta skierowana do osób zainteresowanych piłką nożną 
lub trenujących w klubach sportowych. Zajęcia sportowe prowadzą trenerzy z licencją UEFA.

Uczeń ten zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
• przedmiotów ogólnokształcących, przygotowujących do egzaminu maturalnego,
• 10 godziny wychowania fizycznego w tygodniu + 2 godziny tygodniowo po południu dla zainteresowanych.

Wymagania rekrutacyjne: 
• bardzo dobry stan zdrowia (badania lekarskie); 
• odpowiednia ilość punktów z testów sprawnościowych; 
• dobre wyniki w nauce i zachowaniu;
• zgoda rodziców;
• dodatkowe punkty dla ucznia trenującego w klubie sportowym (zaświadczenie z klubu).