Wałcz
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Profesora Wiktora Zina - I W
Nazwa oddziału

 I W

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wychowanie fizyczne
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis


KLASA WOJSKOWA
Nauka w liceum ogólnokształcącym o profilu wojskowym to oferta skierowana do osób marzących o służbie w Wojsku Polskim, szczególnie
w Obronie Terytorialnej Kraju lub zainteresowanych tematem wojskowości i innych służbach mundurowych.

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
• przedmiotów ogólnokształcących, przygotowujących do egzaminu maturalnego,
• przedmioty z zakresu kształcenia wojskowego, które pozwalają opanować umiejętności taktyczne, strzeleckie oraz musztrę, 
które są wymagane od każdego żołnierza,
oraz
• ma możliwość zapoznania się z nowoczesnym sprzętem wojskowym.

Zajęcia wojskowe i poligonowe organizowane są w szkole, w terenie (marsze kondycyjne, bytowanie w trudnym terenie, survivale) 
i w obiektach Jednostki Wojskowej w Wałczu. Na zakończenie pierwszej i drugiej klasy uczniowie biorą udział w obozach szkoleniowych (poligonach). 
W zajęciach uczniowie uczestniczą w umundurowaniu wojskowym. 

Patronat nad klasą wojskową sprawuje Akademia Sztuki Wojennej, a szkoła ściśle współpracuje z 100 Batalionem Łączności w Wałczu. 

Kandydaci do klasy pierwszej powinni posiadać: 
• odpowiedni stan zdrowia pozwalający uczestniczyć we wszystkich formach zajęć edukacyjnych w tym sportowych, 
specjalistycznych i terenowych; 
• zainteresowanie związane z profilem kształcenia; 
• umiejętność podporządkowania się dyscyplinie i sumiennego wypełniania obowiązków szkolnych.