Wałcz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego - WIELOZAWODOWA
Nazwa oddziału

 WIELOZAWODOWA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Operatorzy obrabiarek skrawających, ślusarze, stolarze, tapicerzy, piekarze, cukiernicy i inne zawody.

W naszej szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących takich jak j. polski, matematyka, itp., natomiast teoretyczne przygotowanie zawodowe zdobywają na kursach zawodowych.

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM

Uczniem w branżowej szkole I stopnia może zostać każdy, kto:

  • nie ukończył 18-go roku życia,
  • zgłosi się do szkoły w celu przydzielenia do zakładu pracy,
  • osoby, które ukończyły 18 lat mogą uczyć się w zawodach takich jak: operatorzy obrabiarek skrawających i ślusarze,
  • posiada dobry stan zdrowia,
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.