Wałcz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego - KIEROWCA MECHANIK
Nazwa oddziału

 KIEROWCA MECHANIK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Opis

KIEROWCA MECHANIK – do jego zadań należy dbanie o bezpieczeństwo przewozu ludzi i towarów, wykonuje szereg czynności, których celem jest zadbanie o dobry stan techniczny samochodu przez cały okres jego eksploatacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;

2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;

4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi podjęcie:

 • nauki w branżowej szkole II stopnia - zawód technik transportu drogowego.
 • pracy w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji,
 • pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją sprzętu HI-Tech
 • pracy w warsztatach naprawczych sprzętu AGD,
 • pracy w firmach usługowych.

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM

Uczniem w zawodzie kierowca mechanik może zostać każdy, kto:

 • nie ukończył 18-go roku życia,
 • zgłosi się do szkoły w celu przydzielenia do zakładu pracy,
 • posiada dobry stan zdrowia,
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • chce pracować w branży związanej z transportem samochodowym.