Wałcz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego - MECHATRONIK
Nazwa oddziału

 MECHATRONIK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Opis

Mechatronika – to dziedzina techniki, która łączy wiedzę z obszarów mechaniki precyzyjnej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Samo słowo „mechatronika” jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Tak więc urządzenie mechatroniczne to urządzenie, które zbudowane jest mechanicznie, ale sterowane i zarządzane elektronicznie za pomocą specjalistycznego oprogramowania
i komputera.

Monter mechatronik to zawód należący do grupy zawodów najmłodszych, 
od niedawna bardzo poszukiwanym na rynku pracy.

Uczeń ten zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 1. montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. wykonywania rozruchów urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Systemy mechatroniczne to złożone układy sterowania wyposażone w szereg czujników, odbierających dane, mogące je przetwarzać i przesyłać  do systemu wykonawczego realizując tym samym zadanie sterowania. Znajdują one szerokie zastosowanie w przemyśle. Bez nich niemożliwe było by funkcjonowanie wielu otaczających nas urządzeń codziennego użytku takich jak pralka czy zmywarka.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi podjęcie:

 • nauki w branżowej szkole II stopnia - zawód technik mechatronik.
 • pracy w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji,
 • pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją sprzętu HI-Tech
 • pracy w warsztatach naprawczych sprzętu AGD,
 • pracy w firmach usługowych.

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM

Uczniem w zawodzie monter mechatronik może zostać każdy, kto:

 • nawet ukończył 18 lat,
 • posiada dobry stan zdrowia,
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • chce pracować jako monter mechatronik.