Wałcz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Nazwa oddziału

 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Opis

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. użytkowania pojazdów samochodowych,
 2. diagnozowania pojazdów samochodowych,
 3. naprawiania pojazdów samochodowych,
 4. kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

  • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
  • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

oraz

  • podjęcie nauki w branżowej szkole II stopnia- zawód technik pojazdów samochodowych.

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM

Uczniem w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych może zostać każdy, kto:

  • nie ukończył 18-go roku życia,
  • zgłosi się do szkoły w celu przydzielenia do zakładu pracy,
  • posiada dobry stan zdrowia,
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
  • chce pracować w branży motoryzacyjnej.