Wałcz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego - SPRZEDAWCA
Nazwa oddziału

 SPRZEDAWCA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

SPRZEDAWCA – jego głównym zadaniem jest obsługa klienta, która powinna być prowadzona sprawnie, kompetentnie i kulturalnie. Praca sprzedawcy polega na doradzaniu klientom w wyborze towarów, informowaniu ich o asortymencie, cechach i użytkowaniu towarów, warunkach sprzedaży. Sprzedawca musi orientować się w potrzebach klientów i zabiegać o zaopatrzenie w towary najbardziej przez nich poszukiwane. W pracy tej niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu biurowego.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi :

  • podjęcie dalszego kształcenia w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik handlowiec,
  • podjecie pracy w różnych miejscach sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych.


JAK ZOSTAĆ UCZNIEM

Uczniem w zawodzie sprzedawca może zostać każdy, kto:

  • nie ukończył 18-go roku życia,
  • zgłosi się do szkoły w celu przydzielenia do zakładu pracy,
  • posiada dobry stan zdrowia,
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
  • chce pracować w handlu.