Wałcz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego - KUCHARZ
Nazwa oddziału

 KUCHARZ

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

KUCHARZ – przygotowuje różne potrawy, ciasta, napoje i desery. Przechowuje żywność oraz wydaje potrawy i napoje. W wyniku zdobytego doświadczenia może awansować na stanowisko szefa kuchni.

Zawód kucharza wymaga specyficznych predyspozycji oraz kompetencji społecznych, szczególnie wysokiej odporności na stres i duże obciążenia pracą fizyczną, odpowiedzialności i rzetelności, zdolności do współpracy w grupie oraz kreatywności.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Typowymi miejscami pracy kucharza są:

  • wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa prowadzące działalność gastronomiczną: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy.
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM                        

Uczniem w zawodzie kucharz może zostać każdy, kto:

nie ukończył 18-go roku życia,

zgłosi się do szkoły w celu przydzielenia do zakładu pracy,

posiada dobry stan zdrowia,

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,

chce pracować w gastronomi.