Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego - TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Nazwa oddziału

 TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka ,  Zajęcia techniczne

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Podczas wykonywania zawodu trafią Ci się wymagający i niezdecydowani klienci. Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania. Praca wymaga kreatywności, wrażliwości estetycznej.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
 • projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

Masz możliwość podjęcia pracy w:

 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu,
 • agencjach scenariuszowych,
 • studiach graficznych,
 • studiach produkcyjnych,
 • agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.