Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego - TECHNIK MECHATRONIK
Nazwa oddziału

 TECHNIK MECHATRONIK

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka ,  Zajęcia techniczne

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis

Mechatronika – to dziedzina techniki, która łączy wiedzę z obszarów mechaniki precyzyjnej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Samo słowo „mechatronika” jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Tak więc urządzenie mechatroniczne to urządzenie, które zbudowane jest mechanicznie, ale sterowane i zarządzane elektronicznie za pomocą specjalistycznego oprogramowania i komputera.

Mechatronik to zawód należący do grupy zawodów najmłodszych, od niedawna bardzo poszukiwanym na rynku pracy.

Uczeń ten zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Systemy mechatroniczne to złożone układy sterowania wyposażone w szereg czujników, odbierających dane, mogące je przetwarzać i przesyłać  do systemu wykonawczego realizując tym samym zadanie sterowania. Znajdują one szerokie zastosowanie w przemyśle. Bez nich niemożliwe było by funkcjonowanie wielu otaczających nas urządzeń codziennego użytku takich jak pralka czy zmywarka.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi podjęcie:

 • studiów na kierunkach politechnicznych związanych z mechatroniką, elektroniką, elektryk, automatyką i robotyką, mechanikom itp.
 • pracy w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji,
 • pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją sprzętu HI-Tech
 • pracy w warsztatach naprawczych sprzętu AGD,
 • pracy w firmach usługowych.