Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 3 - Technik weterynarii
Nazwa oddziału

 Technik weterynarii

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

 Technik weterynarii zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

    - anatomii i fizjologii zwierząt;                     

    - chowu i hodowli zwierząt;

    - inseminacji zwierząt;

    - diagnostyki weterynaryjnej;

    - chorób i pielęgnacji zwierząt;

    - higieny zwierząt rzeźnych i mięsa;

    - administracji weterynaryjnej;

    - działalności gospodarczej.

 

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do:

    - wykonywania czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej lekarza weterynarii;

    - sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;

    - może podawać leki dostępne bez recepty lub zlecone przez lekarza weterynarii;

    - wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizjoterapeutyczne niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy zwierzętom;

    - udziela pierwszej pomocy zwierzętom.

 

 Absolwenci kierunku mogą pracować:

    - jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt;

    - w ogrodach zoologicznych, schroniskach;

    - na fermach przemysłowych;

    - w zakładach hodowli i unasienniania zwierząt;

    - w zakładach przetwórstwa spożywczego (zakładach mięsnych, zakładach drobiarskich);

    - w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym;

a także:

    - samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą;

    - znaleźć zatrudnienie w fermach związanych z agrobiznesem.