Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 3 - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:


  - planowania i organizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny;

  - sporządzania potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia;

  - estetycznego podawania posiłków i prawidłowej obsługi konsumentów;

  - nowoczesnego projektowania i aranżowania wnętrza sal konsumpcyjnych oraz innych pomieszczeń w  zakładach gastronomicznych;

  - planowania produkcji gastronomicznej i kontrolowania procesów produkcji potraw i napojów;

  - sporządzania zapotrzebowania i kalkulacji cen potraw i napojów;

  - planowania posiłków i układania jadłospisów oraz ich oceny;

  - korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia oraz do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej;

  - oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

  - planowania i realizacji usług gastronomicznych;

  - opracowania kart menu z informacją dotyczącą wartości odżywczej potraw i napojów;

  - sporządzania biznesplanu;

  - stosowania nowoczesnych metod zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę;

  - przygotowania ofert ,organizować promocję i reklamę;

  - prowadzenia własnego zakładu gastronomicznego.

 

Absolwent po ukończeniu  technikum może znaleźć zatrudnienie:

  - w zakładach gastronomicznych: restauracjach, kawiarniach, pubach, barach, jadłodajniach, stołówkach, szpitalach, sanatoriach, hotelach, kafeteriach;

  - w stacjach sanitarno-epidemiologicznych;

  - w laboratoriach badających żywność;

  - w zakładach spożywczych np: Cymes, Danon, Bacoma, Knorr;

  - Państwowej Inspekcji Handlowej;

 Absolwenci mogą pracować na stanowiskach: kierownika żywienia, kucharza, kelnera, barmana (po ukończeniu kursu), intendenta żywienia w przedszkolu i szkole, magazyniera.

 

Szkoła gwarantuję naukę z odpowiednio przystosowanych pracowniach:

- technologii gastronomicznej;

- usług gastronomicznych;

- informatyczną do pracy w specjalistycznych programach gastronomicznych i żywieniowych;

a także prowadzi dla zainteresowanych uczniów koła kulinarne i dietetyczne.