Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 3 - Technik obsługi turystycznej
Nazwa oddziału

 Technik obsługi turystycznej

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Technik obsługi turystycznej jest zawodem, który umożliwia spełnianie marzeń o podróżach. Pracownik obsługi turystycznej ma stały bezpośredni kontakt z klientem, dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do kształtowania umiejętności i nawyków interpersonalnych, niezbędnych do prawidłowej obsługi turystów.

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na praktyczną naukę zawodu, czyli naukę poprzez doświadczenie, dlatego młodzież z klas technikum obsługi turystycznej bierze udział w różnego rodzaju wyjazdach studyjnych, wyjazdach na targi turystyczno-hotelarskie np. ITB Berlin, TourSalon Poznań, wycieczkach dydaktycznych pokazujących walory turystyczne najbliższej okolicy, Polski i Europy.

Podczas nauki w naszej szkole technik obsługi turystycznej  zdobędzie wiedzę i  umiejętności  w zakresie:

- organizacji  działalności turystycznej;

- przygotowania, sprzedaży, realizacji  i rozliczenia imprez i usług  turystycznych;

- udzielania  informacji turystycznej;

- obsługi  klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;

- obsługi  konferencji, kongresów;

- prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;

- prowadzenia działań marketingowych na rzecz turystyki.

 

Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 

Zatrudnienie:

Branża turystyczna stale i dynamicznie rozwija się, coraz więcej ludzi podróżuje. Z roku na rok rynek turystyczny otwiera podboje na nowych, egzotycznych kierunkach. Istnieje uzasadniona potrzeba zatrudniania dużej rzeszy wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która obsługuje turystów na całym świecie.

 

Absolwent  technikum obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć:

- w biurach podróży;

- na lotniskach;

- w portach promowych;

- na promach pasażerskich;

- w kurortach turystycznych w Polsce i na świecie jako pilot wycieczek, rezydent lub animator czasu wolnego;

- w jednostkach obsługi ruchu turystycznego;

- w placówkach informacji turystycznej;

- w placówkach administracji rządowej i samorządowej;

- w obiektach noclegowych;

- w biurach organizatorów kongresów i konferencji;

a także

- może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży turystycznej.

 

Szkoła zapewnia kształcenie w nowoczesnych pracowniach multimedialnych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w biurach podróży, instytucjach z branży turystycznej,  obiektach noclegowych w Polsce i za granicą.

Podczas nauki uczniowie technikum obsługi turystycznej będą mieli okazję uczestniczyć w wielu wycieczkach dydaktycznych związanych z poznawaniem atrakcji turystycznych w Polsce i Europie,