Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 3 - Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, w związku z tym w całym toku nauczania zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia klienta hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej.

Szczególną rolę w procesie kształcenia technika hotelarstwa w naszej szkole ma nauczanie języków obcych  i praktyki zawodowe.


Nauczysz się m.in.

dobierać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;

stosować instrumenty promocji usług hotelarskich;

sporządzać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;

udzielać informacji turystycznej;

sporządzać dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości.

rozróżniać rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie; 

- przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości; 

- przestrzegać procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.

Ponadto nauczysz się:

·       przygotowywać salę konsumpcyjną do obsługi gości;

·       klasyfikować hotelarskie usługi dodatkowe;

·       obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej

·       zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Zyskasz dodatkowe korzyści:

·       odbędziesz ciekawe praktyki w hotelach na terenie kraju, ośrodkach wypoczynkowych  w miejscowościach nadmorskich m.in.: w Łazach, Międzyzdrojach, Unieściu;

·       będziesz uczestniczył w ciekawych wyjazdach na targi turystyczne Tour Salon w Poznaniu oraz ITB w Berlinie, giełdy, wyjazdy studyjne do hoteli, teatru itp.;

·       poznasz ciekawych ludzi i ciekawe miejsca.

 

Perspektywy zawodowe

Osoby posiadające profesjonalne wykształcenia hotelarskie maja szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych. Jako wykwalifikowani pracownicy obiektów noclegowych mogą pracować zarówno przy bezpośredniej obsłudze klienta, jak i w zapleczu administracyjno - biurowym. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje podstawy do pracy na stanowisku rezydenta biur podroży oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług branży hotelarskiej.

Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach  uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach ,gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.

Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone:  pracownię hotelarską, jednostkę mieszkalną, pracownię obsługi konsumenta.

 

Absolwenci kierunku technik hotelarstwa nie mają problemu ze znalezieniem pracy.

Z każdym rokiem przybywa nowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, kurortów SPA, których oferta trafia do coraz szerszej grupy klientów, a co za tym idzie istnieje potrzeba zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Goście korzystający z tych usług najbardziej cenią sobie profesjonalizm, rzetelność oraz stworzoną atmosferę przez pracowników danego obiektu. Takie przygotowanie zdobędzie niewątpliwie absolwent kierunku technik hotelarstwa co pozwoli znaleźć mu atrakcyjne wymarzone miejsce pracy.