Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 3 - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Technik ekonomista jest zawodem dającym szerokie i ogromne możliwości.

Uczeń tego kierunku nauczy  się  jak prowadzić biuro, przygotowywać niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji, obrotu i usług.

Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala podejmować trafne decyzje w życiu codziennym. Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę na temat badania rynku, polityki zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług. Dowie się także, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego podmiotu gospodarczego. Ekonomia, to nie tylko matematyka, ale także szeroki wachlarz zagadnień, takich jak: wykorzystanie zasobów, analiza rynku, potrzeby ludzkie, sposoby podejmowania decyzji, psychologia i filozofia inwestowania, planowanie i wiele innych.


Nauczysz się m. in.

- planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

- obliczania podatków;

- prowadzenia spraw kadrowo – płacowych;

- prowadzić rachunkowość;

- wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 Ponadto nauczysz się:

- obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej;

- wypełniać deklaracje podatkowe PIT, VAT;

- sporządzać dokumenty księgowe;

- prowadzić księgi przychodów i rozchodów.

  

Zyskasz dodatkowe korzyści:

- odbędziesz ciekawe praktyki w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą i w instytucjach samorządowych;

- będziesz uczestniczyć w ciekawych szkoleniach poszerzających Twoje umiejętności i wzbogacających Twoje CV w przyszłości;

- poznasz ciekawych ludzi i ciekawe miejsca.

 

Perspektywy zawodowe

Pracę znajdziesz w bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach pośrednictwa nieruchomościami, instytucjach samorządowych, rządowych i pozarządowych. Będziesz też przygotowany do tego, by otworzyć własną działalność gospodarczą.

Ukończenie technikum ekonomicznego może być również przepustką do kariery naukowej, ponieważ ekonomia, to jedna z najważniejszych współczesnych nauk.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą być podwyższone poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse, bankowość oraz zarządzanie i marketing.