Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 3 - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

Opis

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka. Informatyk to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu. To człowiek, który musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań oraz zdobywania nowych doświadczeń. Celem kształcenia na kierunku technik informatyk jest przygotowanie naszych absolwentów do podjęcia pracy we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

 

Podczas zajęć nauczysz się m.in.

·      montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste;

·      instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje;

·      konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

·      lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji;

·      odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika;

·      wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej;

·      dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;

·      montować okablowanie sieciowe;

·      konfigurować routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);

·      monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;

·      zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;

·      lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;

·      projektować strukturę witryny internetowej;

·      tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;

·      wykonywać projekt graficzny witryny internetowej;

·      tworzyć i administrować bazami danych;

·      zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem;

·      stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

·      wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

Zyskasz dodatkowe korzyści:

·      weźmiesz udział w szkoleniach przygotowujących do zdobycia dodatkowych certyfikatów CISCO;

·      odbędziesz ciekawe praktyki w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego (stanowiska administratora, projektanta, programisty);

·      zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach;

·      masz możliwość skorzystania z usług doradztwa zawodowego, które pomoże Ci w znalezieniu praktyk, staży oraz pracy.

Ucząc się w zawodzie technik informatyk masz do dyspozycji:

·      5 nowoczesnych pracowni komputerowych;

·      w każdej sali, komputer podpięty do lokalnej sieci komputerowej (dostęp do internetu);

·      profesjonalny osprzęt sieciowy;

·      profesjonalne oprogramowanie.

Możliwości zatrudnienia:

·      Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

·      Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.