Wałcz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - B
Nazwa oddziału

 B

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

klasa matematyczno-fizyczna

Planowane rozszerzenie: język matematyka i fizyka.

Dodatkowo po pierwszym roku nauki uczniowie mogą jeszcze wybrać do dwóch przedmiotów rozszerzonych, które realizowane będą w grupach międzyoddziałowych.

Języki obce realizowane są w systemie międzyoddziałowym, zróżnicowanym pod względem stopnia zaawansowania.